این مطالب رو دانش آموزان بخونن!

دفتر برنامه ریزی هفتگی کنکور

راهنمای استفاده از دفتر برنامه ریزی نام چهار درس عمومی تو جدول هفتگی نوشته شده. در ردیف های بعدی نام دروس اختصاصیو باتوجه به رشته ی تحصیلیتون بنویسید. برنامه ای که هر روز باتوجه به بیشتر بخوانید...

By کلاسند, قبل
این مطالب رو دانش آموزان بخونن!

برنامه ریزی روزانه درسی برای کنکور

نکات آموزشی کنکوری: نکته ۱: هیچوقت از ابتدای درس خوندن به حجم کتاب توجه نکنید. کتاب و ورق نزنید تا حجمش رو  ارزیابی کنید. بیشتر سعی کنید به همون قسمتی که برای خوندن بر اساس بیشتر بخوانید...

By کلاسند, قبل