این مطالب رو دانش آموزان بخونن!

بهترین منابع کمک درسی زبان – نظام جدید و قدیم

زبان انگلیسی آخرین درس در دفترچه سوالات عمومی که دارای ۲۵ سوال است. درسی چالش برانگیز در میان رتبه های برتر، بخصوص رشته های پزشکی که درصد قابل توجهی از آنان در درس زبان انگلیسی بیشتر بخوانید...

By کلاسند, قبل