تکمیل ظرفیت پزشکی

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۷ ۹۶

آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۷

رتبه کشوری قبولی خوشبینانهرتبه کشوری قبولی منطقیرتبه کشوری قبولی بدبینانهرشته محل
۶۶۶۵ تا ۷۱۲۱۶۳۷۲ تا ۶۶۵۹۵۹۲۹ تا ۶۳۶۶پزشکی دکتری عمومی/مرکز آموزش بین المللی قشم
۶۸۰۳ تا ۷۲۶۹۶۵۰۴ تا ۶۷۹۷۶۰۵۲ تا ۶۴۹۸پزشکی دکتری عمومی/واحد شاهرود ظرفیت خودگردان
۶۹۳۲ تا ۷۴۰۷۶۶۲۷ تا ۶۹۲۶۶۱۶۷ تا ۶۶۲۱پزشکی دکتری عمومی/واحد کرمان ظرفیت خودگردان
۹۹۴۴ تا ۱۰۶۲۵۹۵۰۷ تا ۹۹۳۴۸۸۴۶ تا ۹۴۹۷پزشکی دکتری عمومی/واحد زاهدان

آخرین تراز قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۷

تراز قبولی خوشبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی بدبینانهرشته محل
۹۷۱۱ تا ۹۷۸۶۹۷۸۷ تا ۹۸۳۵۹۸۳۶ تا ۹۹۱۱پزشکی دکتری عمومی/ واحد کازرون
۹۷۰۰ تا ۹۷۷۵۹۷۷۶ تا ۹۸۲۴۹۸۲۵ تا  ۹۹۰۰پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری
۹۶۷۰ تا ۹۷۴۵۹۷۴۶ تا ۹۷۹۴۹۷۹۵ تا ۹۸۷۰پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل
۹۶۵۱ تا ۹۷۲۶۹۷۲۷ تا ۹۷۷۵۹۷۷۶ تا ۹۸۵۱پزشکی دکتری عمومی/واحد قم

آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶

رتبه کشوری قبولی خوشبینانهرتبه کشوری قبولی منطقیرتبه کشوری قبولی بدبینانهرشته محل
۴۷۸۶ تا ۵۱۱۶۴۵۷۴ تا ۴۷۸۱۴۲۵۴ تا ۴۵۶۹پزشکی دکتری عمومی/واحد مشهد
۵۰۱۰ تا ۵۳۵۵۴۷۸۸ تا ۵۰۰۵۴۴۵۳ تا ۴۷۸۳پزشکی دکتری عمومی/واحد کازرون
۵۰۸۵ تا ۵۴۳۵۴۸۵۹ تا ۵۰۸۰۴۵۱۹ تا ۴۸۵۴پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری
۵۲۴۸ تا ۵۶۱۰۵۰۱۶ تا ۵۲۴۳۴۶۶۵ تا ۵۰۱۱پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل
۵۳۳۳ تا ۵۷۰۰۵۰۹۷ تا ۵۳۲۸۴۷۴۰ تا ۵۰۹۲پزشکی دکتری عمومی/واحد قم
۵۳۵۵ تا ۵۷۲۳۵۱۱۸ تا ۵۳۴۹ ۴۷۶۰ تا ۵۱۱۲پزشکی دکتری عمومی/واحد تنکابن
۵۴۴۲ تا ۵۸۱۶۵۲۰۱ تا ۵۴۳۶۴۸۳۷ تا ۵۱۹۵پزشکی دکتری عمومی/واحد نجف آباد
۵۴۸۱ تا ۵۸۵۹۵۲۳۹ تا ۵۴۷۶۴۸۷۲ تا ۵۲۳۴پزشکی دکتری عمومی/واحد یزد
۵۵۸۶ تا ۵۹۷۰ ۵۳۳۹ تا ۵۵۸۰۴۹۶۵ تا ۵۳۳۳پزشکی دکتری عمومی/واحد شاهرود
۵۶۵۲ تا ۶۰۴۱۵۴۰۲ تا ۵۶۴۷۵۰۲۴ تا ۵۳۹۷پزشکی دکتری عمومی/واحد کرمان
اینم حتما بخون‌ :  آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶

آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶

دورهآخرین رتبه قبولیرشته محل
نیمسال دوم۳۱۰پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی تهران
نیمسال دوم۸۱۰پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی شیراز
مناطق محروم۲۰۰۱پزشکی دکتری عمومی/علوم پزشکی تبریز
مناطق محروم۳۸۰۱پزشکی دکتری عمومی/اردبیل
مناطق محروم۳۷۵۲پزشکی دکتری عمومی/همدان
مناطق محروم۳۸۹۳پزشکی دکتری عمومی/اهواز
ظرفیت مازاد۴۰۰۳پزشکی دکتری عمومی/فسا
ظرفیت مازاد۴۲۰۶پزشکی دکتری عمومی/بیرجند
ظرفیت مازاد۳۸۳۶پزشکی دکتری عمومی/شهرکرد
مناطق محروم۸۹۵۶پزشکی دکتری عمومی/بندر عباس
ظرفیت مازاد۴۳۰۱پزشکی دکتری عمومی/ایلام
ظرفیت مازاد۴۷۰۳پزشکی دکتری عمومی/سبزوار
ظرفیت مازاد۴۰۴۱پزشکی دکتری عمومی/دزفول
ظرفیت مازاد۵۱۰۱پزشکی دکتری عمومی/زابل
پردیس خودگردان۴۴۰۲پزشکی دکتری عمومی/زاهدان
مناطق محروم۴۹۴۹پزشکی دکتری عمومی//جیرفت
مناطق محروم۳۰۰۳پزشکی دکتری عمومی/مشهد

آخرین رتبه قبولی پزشکی تکمیل ظرفیت مازاد خودگردان ۹۶-۹۷ سهمیه عادی

دورهآخرین رتبه قبولیرشته محل
ظرفیت مازاد خودگردان۵۵۸۶پزشکی دکتری عمومی/واحد تبریز
۵۷۶۳پزشکی دکتری عمومی/واحد پزشکی تهران
۵۹۶۲پزشکی دکتری عمومی/واحد ساری
۶۰۰۶پزشکی دکتری عمومی/واحد اردبیل
۶۱۳۴پزشکی دکتری عمومی/واحد مشهد
۶۴۵۱پزشکی دکتری عمومی/واحد یزد
۶۴۶۲پزشکی دکتری عمومی/واحد قم
۶۵۶۱پزشکی دکتری عمومی/واحد نجف آباد
۶۶۵۱پزشکی دکتری عمومی/شاهرود
۶۷۷۷پزشکی دکتری عمومی/کرمان
۱۱۱۴۲پزشکی دکتری عمومی/زاهدان

 

برای کسب  اطلاعات بیشتر درباره درصد ها، ترازهای لازم و رتبه ی قبولی در رشته ی مورد علاقه تان، می توانید به صورت رایگان با مشاورین کلاسند در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور و تحصیلی