کلاسند

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶ :برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه های سراسری روزانه، میانگین درصدهای لازم در دروس عمومی ۱۳% و میانگین درصد دروس اختصاصی ۵% است. ابتدا آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های سراسری را بررسی نموده و نمونه کارنامه هایی را در اختیارتان قرار می دهیم.

آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های سراسری ۹۶

 

۳۲سهمیه منطقه ۱ظرفیتمحل قبولی
۳۰۵۵۳۹۱۵۰دانشگاه صنعتی شریف
۷۱۱۵۵۲۰۸۱۲۰دانشگاه تهران
۱۱۹۳۱۶۵۰۸۱۲۰دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۲۰۰۵۷۷۹۶۷۱۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران
۳۵۲۹۱۶۱۴۳۲۱۰۰دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۶۰۸۱۲۱۳۱۳۵۸۱۵۰دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۱۳۱۷۱۸۲۰دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
۹۱۷۱۷۹۴۲۶۲۴۸۰دانشگاه شیراز
۵۰۱۱۱۶۶۱۸۳۱۱۲۰دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۵۸۲۲۵۸۲۷۵۰۷۲دانشگاه تبریز
۳۹۷۱۵۰۹۶دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران(رشته هی تعدهد به آموزش پرورش) بومی استان اذزبایجان شرقی
۸۵۸۲۳۱۷۲۲۲۴۱۲۰دانشگاه فردوسی مشهد
۳۴۹۳۲۰دانشگاه فردوسی مشهد-شبانه
۸۸۹۲۰۷۸۳۰۰۰۶۰دانشگاه اصفهان
۲۲۳۸۳۵۸۰۶۰دانشگاه شاهد-تهران
۹۸۶۲۱۶۰۲۷۲۳۲۵دانشگاه الزهرا(س)
۱۰۶۷۳۰۳۳۴۵۴۳۹۰دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
۱۶۹۶۳۵۴۵۵۱۹۸۸۰دانشگاه صتعتی نوشیروانی-بابل
۱۱۷۶۲۴۴۶۳۶۹۹۳۰دانشگاه صنعتی شیراز
۱۹۵۲۴۰۳۳۶۰۱۷۷۵دانشگاه یزد
۱۶۹۶۳۵۴۵۵۱۹۸۸۰دانشگاه صنعتی بابل
۲۰۶۵۵۸۶۱۸۹۰۷۹۲دانشگاه گیلان-رشت
۳۵۱۳۹ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی شهر تهران
۱۲۱۱۲۷۵۸۳۵۴۸۲۰مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مهندسی الکترونیک هواپیمایی
۳۵۷۴۳۰دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) شبانه
۱۶۲۸۵۳۵۹۷۲۲۱۵۶دانشگاه شهید چمران-اهواز
۲۵۸۵۵۲۳۴۶۵۹۵۷۰دانشگاه صنعتی قم
۱۵۶۳۴۷۱۶۷۱۲۱۵۰دانشگاه بو علی سینا- همدان
۱۵۶۴۵۳۱۵۷۱۲۱۱۰۰دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴۲۱۰۶۸۹۶۶۷۷۶۴۸دانشگاه تبریز-شبانه
۲۴۷۹۷۳۲۶۹۵۴۶۱۰۰دانشگاه زنجان
۲۵۶۷۵۹۰۴۸۰۴۵۶۰دانشگاه قم
۲۸۵۰۷۴۰۴۱۰۳۰۲۵۰دانشگاه اراک
۹۱۱۱۳۱۴۴۱۰۰۹۵۱۰۰دانشگاه سمنان
۳۰۰۱۸۴۰۰۸۹۳۴۸۰دانشگاه صنعتی همدان
۲۹۵۸۹۰۸۳۱۱۱۴۴۴۵دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
اینم حتما بخون‌ :  بودجه بندی ریاضی کنکور ۹۱-۹۷

نمونه کارنامه مهندسی برق کنکور ۹۷

نمونه کارنامه ریاضی
کارنامه رشته مهندسی برق کنکور ۹۷

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه ریاضی 96
کارنامه رشته مهندسی برق کنکور ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور و تحصیلی