کلاسند

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری ۹۶ :برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه های سراسری روزانه، میانگین درصدهای لازم در دروس عمومی ۱۳% و میانگین درصد دروس اختصاصی ۵% است. ابتدا آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های سراسری را بررسی نموده و نمونه کارنامه هایی را در اختیارتان قرار می دهیم.

آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های سراسری ۹۶

 

۳ ۲ سهمیه منطقه ۱ ظرفیت محل قبولی
۳۰ ۵۵ ۳۹ ۱۵۰ دانشگاه صنعتی شریف
۷۱ ۱۵۵ ۲۰۸ ۱۲۰ دانشگاه تهران
۱۱۹ ۳۱۶ ۵۰۸ ۱۲۰ دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۲۰۰ ۵۷۷ ۹۶۷ ۱۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران
۳۵۲ ۹۱۶ ۱۴۳۲ ۱۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۶۰۸ ۱۲۱۳ ۱۳۵۸ ۱۵۰ دانشگاه صنعتی اصفهان
۴۱۳ ۱۷۱۸ ۲۰ دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز)
۹۱۷ ۱۷۹۴ ۲۶۲۴ ۸۰ دانشگاه شیراز
۵۰۱ ۱۱۶۶ ۱۸۳۱ ۱۲۰ دانشگاه شهید بهشتی
۱۰۵۸ ۲۲۵۸ ۲۷۵۰ ۷۲ دانشگاه تبریز
۳۹۷ ۱۵۰۹ ۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران(رشته هی تعدهد به آموزش پرورش) بومی استان اذزبایجان شرقی
۸۵۸ ۲۳۱۷ ۲۲۲۴ ۱۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد
۳۴۹۳ ۲۰ دانشگاه فردوسی مشهد-شبانه
۸۸۹ ۲۰۷۸ ۳۰۰۰ ۶۰ دانشگاه اصفهان
۲۲۳۸ ۳۵۸۰ ۶۰ دانشگاه شاهد-تهران
۹۸۶ ۲۱۶۰ ۲۷۲۳ ۲۵ دانشگاه الزهرا(س)
۱۰۶۷ ۳۰۳۳ ۴۵۴۳ ۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
۱۶۹۶ ۳۵۴۵ ۵۱۹۸ ۸۰ دانشگاه صتعتی نوشیروانی-بابل
۱۱۷۶ ۲۴۴۶ ۳۶۹۹ ۳۰ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۹۵۲ ۴۰۳۳ ۶۰۱۷ ۷۵ دانشگاه یزد
۱۶۹۶ ۳۵۴۵ ۵۱۹۸ ۸۰ دانشگاه صنعتی بابل
۲۰۶۵ ۵۸۶۱ ۸۹۰۷ ۹۲ دانشگاه گیلان-رشت
۳۵۱۳ ۹  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) بومی شهر تهران
۱۲۱۱ ۲۷۵۸ ۳۵۴۸ ۲۰ مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور مهندسی الکترونیک هواپیمایی
۳۵۷۴ ۳۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) شبانه
۱۶۲۸ ۵۳۵۹ ۷۲۲۱ ۵۶ دانشگاه شهید چمران-اهواز
۲۵۸۵ ۵۲۳۴ ۶۵۹۵ ۷۰ دانشگاه صنعتی قم
۱۵۶۳ ۴۷۱۶ ۷۱۲۱ ۵۰ دانشگاه بو علی سینا- همدان
۱۵۶۴ ۵۳۱۵ ۷۱۲۱ ۱۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان
۴۲۱۰ ۶۸۹۶ ۶۷۷۶ ۴۸ دانشگاه تبریز-شبانه
۲۴۷۹ ۷۳۲۶ ۹۵۴۶ ۱۰۰ دانشگاه زنجان
۲۵۶۷ ۵۹۰۴ ۸۰۴۵ ۶۰ دانشگاه قم
۲۸۵۰ ۷۴۰۴ ۱۰۳۰۲ ۵۰ دانشگاه اراک
۹۱۱۱ ۳۱۴۴ ۱۰۰۹۵ ۱۰۰ دانشگاه سمنان
۳۰۰۱ ۸۴۰۰ ۸۹۳۴ ۸۰ دانشگاه صنعتی همدان
۲۹۵۸ ۹۰۸۳ ۱۱۱۴۴ ۴۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز
اینم حتما بخون‌ :  بودجه بندی ریاضی کنکور ۹۱-۹۷

نمونه کارنامه مهندسی برق کنکور ۹۷

نمونه کارنامه ریاضی
کارنامه رشته مهندسی برق کنکور ۹۷

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه ریاضی 96
کارنامه رشته مهندسی برق کنکور ۹۶
خرید از دیجی کالا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با کلاسند تو میتونی!