آرامش در جلسه کنکور با تکنیک های مدیریت زمان

برای آرامش در جلسه ی کنکور این پنج کار را انجام دهید:

۳مورد از تکنیک های مدیریت زمان مربوط به جلسه ی آزمون و ۲مورد مربوط به قبل از آزمون است:

۱- خودنگاری چند دقیقه قبل از آزمون

۲-هدف گذاری چند از ده در تمام درس ها ( واقع بینانه )

و سه روش زیر را درجلسه ی آزمون برای مدیریت زمان انجام دهید.

۳-برای روش ضربدر و منفی

۴-اجرای روش زمان های نقصانی

اولین کار : خودنگاری قبل از شروع آزمون

قبل از شروع آزمون خودنگاری کنید. طبق تحقیقات علمی، در آزمون های سرنوشت ساز که معمولا استرس زیادی برای شرکت کنندگان به همراه دارد، در صورتی که آزمون دهندگان قبل از شروع آزمون احساسات خود را بنویسند در جلسه ی امتحان استرس خیلی کم تری خواهند داشت .

نوشتن خود نگاری هم اکنون چند سال است که قبل از آزمون های کانون به صورت یک رویه ی ثابت اجرا می شود: ممکن است برخی همکاران ما، در طی سال تحصیلی، اهمیت لازم را به نوشتن خودنگاری نداده باشند اما در کنکور اصلی نوشتن خودنگاری و حداقل بیان وضعیت خود قبل از آزمون برای پدر یا مادر ( که معمولا همراه شما تا حوزه ی آزمون می آیند ) می تواندبرای ایجادآرامش شما در حوزه کمک موثری بکند .

در خودنگاری آغازین ( یعنی خودنگاری قبل از آزمون ) چه چیزهایی را قرار است بنویسید  وضعیت روحی خود را بنویسید خواه روحیه تان خوب یا بد باشد تجربه و تحقیق نشان می دهد.

حتی زمانی که فکر می کنید حالتان اصلا خوب نیست و امتحان را نمی توانید خوب بدهید با کمال تعحب می بینید که پس از آزمون نتیجه ی خیلی بهتری ازآن چه در آغاز تصور می کردید می گیرید .

علاوه بر این توصیه می کنیم کمی دقیق تر میزان تسلط و وضعیت خودتان را در باره ی هر یک از درسها ی آزمون یک به یک بیان کنید و بنویسید.

اگر شما جزءآن دسته از دانش آموزانی هستید که در طول سال خودنگاری آغازین و پایانی رادر آزمون های برنامه ای کانون نوشته اید حتما شخصااین آرامش را تجربه کرده اید اما اگر تاکنون خودنگاری قبل از آزمون را ننوشته اید..

هنوز دیر نیست و می توانید در آزمون های سه روز یک بار و در آزمونهای جامع کانون این روش را تمرین کنید.خودنگاری آغازین اولین اقدامی است که در روز آزمون برای افزایش آرامش و کاهش استرس می توانید بردارید .

هدف گذاری چند از ده

اگر در هنگام آزمون دادن دچار توهم نشوید و به جای واقعیت خیال پردازی نکنید و منتظر این نباشید که بیش از سطح دانش و معلومات واقعی تان نمره ایبه دست آورید.

آن گاه بهترین نتیجه ی ممکن را کسب خواهید کرد.

برای این کار باید در حد نتایجی که در طی یک سال در آزمون های برنامه ای کانون به دست آورده اید هدف گذاری کنید .

بهتر است کمی هم هدف خودتان را دست پایین بگیرید .

مثلا اگر در آزمون های کانون یک درس را گاهی اوقات چهار و گاهی اوقا تپنج از ده پاسخ می دادید، بهتر است هدف خود را در کنکور اصلی، عدد پایین تر یعنی چهار در نظر بگیرید به این ترتیب هم آرامش بیشتر خواهید داشت و هم بهره وری شما در آزمون افزایش خواهد یافت.

اگر به چهار از ده رسیدیدبه هدف خود رسیده اید واگر توانستید به جای چهار از ده به پنج از ده برسید.

علاوه بر آرامش اعتماد به نفستان هم بیشتر می شود. اما اگر برعکس ،شما عدد بالاتر را هدفگذاری کرده باشید وبه دلیل دشواری آزمونیک واحد کمتر پاسخ دهید در آن صورت نگران می شویدو گمان خواهید کرد که از دیگر همتایان خود عقب افتاده اید.

بنابراین، دومین کاری که قبل از شروع آزمون توصیه می کنیم هدف گذاری چند از ده و البته به صورت واقع بینانه و کمی هم محتاطانه است. هدف گذاری چند از ده هم سبب افزایش آرامش شما می شود و هم این که سبب مدیریت بهتر زمان در جلسه ی آزمون و تنظیم وقت بهترخواهد شد .

سه روش برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون

علاوه بر دو روشی که قبلا ذکر کردیم یعنی خودنگاری قبل از آزمون و هدف گذاری چند از ده، سه روش هم برای مدیریت زمان در جلسه ی آزمون به شما کمک می کند تا علاوه بر مدیریت زمان در جلسه، آرامشتان را هم بیشتر کنید.

به این ترتیب دوکار را قبل از شروع آزمون انجام می دهید و سه کار را هم در خود جلسه ی آزمون .مجموع این پنج روش کمک به سزایی در روز آزمون به شما می کند .

روش ضربدر و منفی

مفهوم اصلی روش ضربدر و منفی این است که شما در زمان تعیین شده برای هر درس بتوانید اولا همه ی سوال ها را بررسی کنید و فقط روی سوال هایی که می توانید در زمان قانونی پاسخ دهیدوقت بگذارید.

باید از دو نوع سوال بگذرید و از آن ها دل بکنید . یکی سوال هایی که دشوار یا جدید هستند و شما نمی توانید پاسخ دهید .

حداقل در نوبت اول نمی توانید پاسخ دهیداین سوال ها را با علامت منفی (- )مشخص می کنید به علامت بلد نبودن و سپس دور آن دایره می کشید.

نوع دوم سوال هایی که باید از آن ها بگذرید سوال های وقت گیر هستند.

این ها سوال هایی هستند که شما بلدهستید اما وقت گیر هستند و اگر قرار باشد به آن ها پاسخ دهید وقت چند سوال را از دست می دهید .

برای اجرای روش ضربدر و منفی ، شما باید دو ویژگی داشته باشید.

اولا باید بتوانیدسوال های وقت گیر و سوال های دشوار را تشخیص دهید. این کار تمرین می خواهدو می توانید در منزل تمرین کنید.

روزی یک یا دو بار هر موقع بیکار بودید و می خواستید استراحت کنید یک بازی فکری انجام دهید یا بیست سوال از یک درس را انتخاب کنید.

طی مدت پنح دقیقه سوال ها ببینید اما پاسخ ندهید فقط کنار سوال ها علامت بزنید: علامت بعلاوه یا مثبت برای سوال هایی که بلد هستید و در وقت قانونی می توانید پاسخ دهید .

علامت ضربدر برای سوال هایی که بلد هستید اما وقت گیر هستند و بالاخره علامت منفی برای سوال هایی که دشوار یا جدید هستند و شماآن ها را بلد نیستید یا لااقل درنوبت اول از عهده ی آن ها بر نمی آیید .

اما قسمت اصلی و مشکل اصلی برای روش ضربدر و منفی ، قسمت دوم است که از تشخیص نوع سوال ها هم مهم تر است.

آیا شما اراده دارید که سوال های وقت گیر را کنار بگذارید. این کار اراده ای قوی می خواهد. شما باید بتوانید سوال های دشوار و وقت گیر را کنار بگذارید یعنی لااقل در نوبت اول به این سوال ها پاسخ ندهید و وقت را برای سوال های ساده تر ذخیره کنید.

یاد آوری مهم: اکنون چندین سال است که همه ی داوطلبان کنکور با انواع سوال ها ی کنکور در درس های مختلف آشنا هستند و می دانند در هر درس، سوال های وقت گیر کدام است.

بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان ، مدت هاست می دانند که در هر درس کدام درس ها رادر نوبت اول پاسخ نخواهند داد.

توصیه می کنم شما هم با توجه به شناختی که از انواع سوال ها در درس های مختلف داریداز هم اکنون تصمیم بگیرید که در هر درس کدامنوع سوال ها رابار اول پاسخ خواهید داد و کدام نوع سوال ها را برای بار دوم ( یعنی در استراتژی بازگشت ) قرار می دهید.

بهتر است در این باره بااولیای خود و دوستان و پشتیبان و دبیران خود هم گفت و گو کنید.

یادتان باشد که تشخیص انواع سوال هایی که قرار است بار دوم و در وقت ذخیره شده پاسخ دهید برای هر دانش آموزی متفاوت از دیگری است.

مثلا دانش آموزانی هستند که سوال های درک مطلب را در نوبت اول پاسخ نمی دهند دانش آموزانی هم یکی از درک مطلب ها را در نوبت اول پاسخ می دهند و دومی را در نوبت دوم ، برخی دانش آموزان می گویندبه متن نگاه اجمالی می کنیم و اگر می توانستیم از عهده ی سوال ها برآییم در نوبت اول جواب می دهیم .

عده ای هم که تسلط زیادی بر درس دارند در همان نوبت اولیه هر دو مجموعه سوال های درک مطلب پاسخ می دهند. علاوه بر این هم روش های دیگری وجود دارد .

اما معیار چیست ؟ کدام یک از این راهکارها درست و کدام یک اشتباه است ؟ معیار این است که در موردروشتان خوب و دقیق فکر کرده باشید ، چندین بار در آزمون های برنامه ای تجربه کرده باشید و اگر قبلا نتیجه ی خوبی گرفته ایدروشتان را ادامه دهید و در کنکور اصلی هم اجرا کنید .

نتیجه: برای تشخیص سوال های وقت گیر، لازم نیست برای همه ی سوال ها در جلسه ی آزمون اصلی تصمیم بگیرید.

برخی از انواع سوال ها را می توانید از هم اکنون تصمیم بگیرید و برای نوبت دوم و در وقت ذخیره شده قرار دهید .

روش زمان های نقصانی

وقتی به سوال های وقت گیر ( زمان بر ) پاسخ نمی دهید و برخی انواع سوال ها را برای نوبت دوم می گذاریددر هر درس وقت اضافی خواهید داشت.

برای آن که در جلسه ی آزمون آشفته و نگران نشوید زمان های مناسب برای هر درس را مقداری کمتر از زمان رسمی دفترچه ی سوالات در نظر می گیریم این زمان را به گونه ای پیشنهاد کرده ایم که برای سوالات هر درس اعداد روند باشند و به راحتی به خاطر سپرده شوند.

مثلا در درس های عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی، زمان های درس های عمومی ادبیات، عربی، دین وزندگی و زبان به ترتیب ۱۸ دقیقه، ۲۰ دقیقه، ۱۷ دقیقه و ۲۰ دقیقه است. پیشنهاد مابرای اجرای روش زمان های نقصانی این است برای هر درس عمومی پانرده دقیقه در نظر بگیرید.

( یعنی ۱۵ دقیقه ) به این ترتیب در پایان نوبت اول پاسخ گویی به سوال ها یک ساعت گذشته است.

و شما دقیقا یک ربع دیگر ( ۱۵ دقیقه ی دیگر) فرصت دارید که دوباره به سراغ سوال های عمومی بروید و در نوبت دوم به سوال های وقت گیر و دشوار پاسخ دهید.

این که ابتدا سراغ کدام سوال ها می روید به استراتژی بازگشت شما ارتباط پیدا می کند.

تذکر: روش زمان های نقصانی هنگامی مفید است که شما روش ضربدر و منفی را اجرا کرده باشید.
بعضی دانش آموزان برای هر یک از سوال ها وقت زیادی صرف می کنند و وقتی یک ربع مربوط به آن درس عمومی تمام شد به سراغ درس بعدی می روند.

این کار اشتباهی است و عملاروش زمان های نقصانی را به یک کار بی فایده یا کم فایده تبدیل می کند.

شما باید با اجرای روش ضربدر و منفی بتوانید همه ی سوال های دفترچه را یک به یک مطالعه کنید یا این که برخی را از قبل تصمیم بگیرید و از آن ها بگذرید.

به این ترتیب زمانی که یک ربع شما برای هر درس عمومی تمام شد، شما به همه ی سوال هایی که می توانستید در زمان قانونی پاسخ دهید، پاسخ داده اید .

اگر شما روی بعضی سوال ها بیش از اندازه وقت صرف کنید اجرای روش زمان های نقصانی بی فایده یا کم فایده می شود.

بین دو روش ضربدر و منفی و روش زمان های نقصانی، روش ضربدر و منفی مهم تر و اجرای آن دشوارتر است.

روش زمان های نقصانی ساده تر است امااجرای آن به تنهایی فایده ی کمی دارد.

زمان های نقصانی برای درس های اختصاصی: درس های عمومی برای هر پنح گروه آزمایشی زمان مشابهی دارند و کافی است برای هر درس یک ربع درنظر بگیرید تا در پایان یک ربع وقت اضافی داشته باشید اما درس ها اختصاصی هر گروه آزمایشی متفاوت است.

به همین دلیل زمان های نقصانی هر گروه آزمایشی را در سایت کانون و در مجله ی کانون به شما ارائه می دهیم .

تذکر برای زمان درس های اختصاصی: برخی دانش آموزان زمان های پیشنهادی ما را برای درس های اختصاصی تغییر می دهند.

اگر خواستید این زمانها را تغییر بدهید به این دو نکته توجه کنید:نکته ی اول ،اعداد زمان های نقصانی را روند در نظر بگیرید تا راحتتر به خاطر بسپارید.

زمان های یک ربع یا نیم ساعت مقادیر بهتری هستند .

اما نکته ی دوم و مهم تر: در پایان درس های اختصاصی، ذخیره کردن ده دقیقه یا یک ربع کافی نیست.

تعدادسوال های درس های اختصاصی و تنوعشان بیشتر است و بهتر است حداقل نیم ساعت زمان ذخیره کنید تا استراتژی بازگشت شما موثر و مفید شود .

کانال رسمی کلاسند در سروش

اینستاگرام کلاسند

کانال تلگرام رسمی کلاسند

اینم حتما بخون‌ :  راهکارهایی برای جلوگیری از استرس در زمان کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور و تحصیلی