شهریه پردیس خودگردان 1400

شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان ۱۴۰۰-۱۴۰۱

برخی از دانشگاه های سراسری برای تامین هزینه های مالی خود پردیس های خودگردان (بین الملل) را ایجاد کرده اند. به طور مثال پردیس خودگردان کیش وابسته به دانشگاه تهران با دریافت شهریه از دانشجویان، اما با همان مدرک تحصیلی دانشجو می پذیرد. شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰-۱۴۰۱ توسط هیئت امنای هر دانشگاه تایین شده و در سایت آن دانشگاه منتشر میشود. همچنین هر سال ۱۰ تا ۱۵% به میزان شهریه پردیس خودگردان اضافه میگردد.

مزیت های دانشگاه پردیس خودگردان

۱_ اگر شخصی دوبار در کنکور سراسری در دوره روزانه قبول شده باشد دیگر نمی تواند در کنکور سراسمری شرکت کند، اما پردیس خودگردان چنین محدودیتی ندارد. داوطلبی که در پردیس خودگردان قبول شده، چه ثبت نام کند در دانشگاه چه نکند می تواند دوباره در کنکور سراسری شرکت کند و حق محرومیت از کنکور را نخواهد داشت.

۲_ اگر کسی دانشجوی دانشگاه روزانه باشد و بخواهد در کنکور سراسری شرکت کند باید تا اواخر بهمن ماه از دانشگاه خود انصراف دهد تا بتواند در کنکور شرکت کند. علاوه بر این انصراف اجباری، حق انتخاب رشته روزانه کنکور سال بعد را نیز ندارد.

اما دانشجوی دانشگاه پردیس خودگردان، چنین محدودیتی ندارد و بدون انصراف از دانشگاه فعلی خود می تواند در کنکور شرکت کند و در صورتی که قبول شد، انصراف دهد.

البته انصراف از دانشگاه پردیس خودگردان جریمه نقدی دارد و دانشجو باید شهریه ثابت ترم های باقی مانده را پرداخت کند.

رتبه قبولی در پردیس خودگردان

قبولی در پردیس خودگردان از قبولی در دانشگاه روزانه آسانتر است و رقابت در آن به دلیل پرداخت بیشتر شهریه پردیس خودگردان است. در قبولی پردیس خودگردان بومی گزینی وجود ندارد و پذیرش همه رشته ها مثل پزشکی به صورت کشوری است. در ظرفیت این پردیس ها دانش آموزان با رتبه پایینتری می توانند رشته مورد نظر را قبول شوند.

اینم حتما بخون‌ :  هزینه ها و شهریه های ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد سال ۹۷ - ۹۸

شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰، بسته به هیات امنای آن دانشگاه با یکدیگر فرق دارد. هر دانشگاهی شهریه های مختص خود را دارد بنابراین شهریه دانشگاه پردیس خودگردان با یکدیگر متفاوت است. هر دانشگاهی در سایت خود میزان شهریه را معرفی کرده است. بیشترین مبلغ شهریه خودگردان متعلق به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی است.

میزان افزایش شهریه پردیس خودگردان دانشگاه ها

شهریه هر دانشگاه به طور میانگین ۱۰ الی ۲۰  درصد افزایش می یابد که می توانید به نرخ های فوق اضافه کنید.

شهریه کارشناسی پردیس خودگردان ۹۹-۱۴۰۰

گروه آزمایشیعلوم انسانیفنی مهندسی-علوم پایه و کشاورزی
شهریه ثابت۲/۲۵۰/۰۰۰ الی ۳/۴۰۰/۰۰۰۳/۲۵۰/۰۰۰ الی ۴/۸۰۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس عملی۲۸۰/۰۰۰۲۷۰/۰۰۰ الی ۶۵۰/۰۰۰
شهریه متغیر دروس نظری۱۹۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ الی ۳۸۵/۰۰۰
شهریه متغیر دروس پایه۱۹۰/۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ الی ۳۸۵/۰۰۰

مبالغ شهریه به تومان می باشد.

شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیم سال تحصیلی در دانشگاه پردیس خودگردان رشته علوم انسانی، ۳/۶۰۰/۰۰ تا ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان است.

شهریه ثابت به همراه شهریه متغیر یک نیم سال تحصیلی در دانشگاه پردیس خودگردان رشته علوم انسانی، ۳/۶۰۰/۰۰ تا ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان است.

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران ۹۹-۱۴۰۰ مقطع کارشناسی

گروه آزمایشیعلوم انسانی-علوم رفتاریهنرفنی مهندسی-علوم کشاورزی
شهریه ثابت۷،۱۷۳،۱۵۴۹،۰۶۴،۴۹۸۱۰،۲۵۳،۰۰۳
اصلی تخصصی۱،۲۳۰،۶۲۴۱،۶۴۱،۲۷۱۱،۶۴۵،۲۱۹
پایه نظری۱،۰۲۶،۶۱۷۱،۴۴۹،۱۰۹۱،۴۴۹،۱۰۹
عمومی۸۱۹،۹۷۸۸۱۹،۹۷۸۸۱۹،۹۷۸
آزمایشگاهی-علمی کارگاهی۸۱۹،۹۷۸۱،۰۲۵،۳۰۱۱،۰۲۵،۳۰۱
پروژه۱،۴۳۵،۹۴۸۱،۸۴۲،۶۴۵۱،۸۴۲،۶۴۵

توضیحات!! پس از اعمال ۱۵% افزایش

نکته: شهریه ورودی های سال تحصیلی دوره روزانه ۱۴۰۰، اتباع افغانستان از طرق کنکور، ۸۰% شهریه فوق محاسبه می گردد.

شهریه پردیس خودگردان کیش ۹۹-۱۴۰۰ مقطع کارشناسی

گروه آموزشیعلوم انسانی و علوم رفتاریهنرفنی مهندسی- علوم کشاورزی
شهریه ثابت۳۷،۵۱۰،۹۸۸۴۴،۵۵۲،۵۲۴۴۶،۹۰۸،۴۷۷
شهریه متغیر نظری۲،۰۱۳،۷۴۸۲،۰۱۹،۰۱۲۱،۹۴۷،۹۳۹
شهریه متغیر عملی۳،۰۲۷،۲۰۳۳،۰۲۸،۵۱۹۲،۹۲۱،۹۰۹

شهریه پردیس خودگردان دانشگاه های علوم پزشکی ۹۹-۱۴۰۰

نام رشتهشهریه خودگردان (یک نیم سال تحصیلی)
پزشکی۱۶ تا ۲۲ میلیون
دندان پزشکی۱۷ تا ۲۲ میلیون
داروسازی۱۶ تا ۲۱ میلیون
پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، فیزیوتراپی، بینایی سنجی، کاردرمانی و ..۷ تا ۸ میلیون
اینم حتما بخون‌ :  شهریه شبانه دانشگاه ها ۹۸-۹۹

مبالغ شهریه به تومان بوده و سالانه ۱۰ الی ۱۵% به میزان شهریه خوگردان رشته های پزشکی اضافه می شود.

برای اطلاع از شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کلیک کنید.

شهریه پردیس خودگردان ۹۹-۱۴۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد

گروه آموزشیعلوم انسانیفنی مهندسی- کشاورزی- علوم پایه
شهریه ثابت۲،۲۰۰،۰۰۰ الی ۳،۵۰۰،۰۰۰۲،۳۰۰،۰۰۰ الی ۴،۸۰۰،۰۰۰
شهریه هر واحد نظری۲۹۰،۰۰۰ الی ۶۸۰،۰۰۰۲۹۰،۰۰۰ الی ۶۸۰،۰۰۰
شهریه هر واحد عملی۲۵۰،۰۰۰ الی ۴۵۰،۰۰۰۲۶۰،۰۰۰ الی ۴۸۰،۰۰۰
شهریه هر واحد پایانامه۶۳۵،۰۰۰ الی ۱،۱۵۰،۰۰۰۶۷۵،۰۰۰ الی ۱،۳۵۰،۰۰۰

شهریه پردیس خودگردان هر نیم سال تحصیلی در رشته علوم انسانی در مقطع ارشد، ۵،۰۰۰،۰۰۰ تا ۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان است.

شهریه پردیس خودگردان هر نیم سال تحصیلی در رشته فنی مهندسی در مقطع ارشد، ۵،۵۰۰،۰۰۰ تا ۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان است.

شهریه خودگردان هر نیم سال تحصیلی در رشته های علوم پزشکی در مقطع ارشد، ۶،۲۰۰،۰۰۰ تا ۸،۱۰۰،۰۰۰ تومان است.

 شهریه پردیس خودگردان ۹۹-۱۴۰۰ در مقطع دکتری

طول دوره تحصیلی دکتری ۴ سال است و شهریه خودگردان در این مقطع از مابقی واحد های دانشگاهی بیشتر است.

داوطلبان پس از آگاهی از شهریه این مقطع نسبت به رشته های دانشگاه پردیس خودگردان انتخاب رشته می کنند. دانشجویان در طول دوره تحصیلی خود باید نسبت به پرداخت شهریه ثابت هر نیم سال تحصیلی و شهریه متغیر واحد های اخذ شده، اقدام نمایند.

گروه آموزشیعلوم انسانیفنی مهندسی- علوم کشاورزی
شهریه ثابت۲،۷۰۰،۰۰ الی ۵،۹۰۰،۰۰۰۳،۲۰۰،۰۰۰ الی ۷،۳۰۰،۰۰۰
شهریه متغیر نظری۵۸۰،۰۰۰ الی ۸۷۵،۰۰۰۷۲۵،۰۰۰ الی ۸۷۵،۰۰۰
شهریه متغیر عملی۹۵۰،۰۰۰ الی ۱،۲۰۰،۰۰۰۹۵۰،۰۰۰ الی ۱،۲۰۰،۰۰۰
شهریه پایانامه۷۵۰،۰۰۰ الی ۱،۱۲۰،۰۰۰۸۵۰،۰۰۰ الی ۲،۲۰۰،۰۰۰
شهریه آزمون جامع۱،۳۰۰،۰۰۰ الی ۳،۷۰۰،۰۰۰۱،۷۲۰،۰۰۰ الی ۳،۶۵۰،۰۰۰

شهریه خودگردان علوم انسانی

شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰ برای یک ترم تحصیلی در رشته علوم انسانی مقطع دکتری، ۹،۲۰۰،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان است.

اینم حتما بخون‌ :  شهریه دانشگاه پیام نور ۹۸-۹۹ کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری

شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰ برای یک ترم تحصیلی در رشته فنی مهندسی_ علوم کشاورزی مقطع دکتری، ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان است.

شهریه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی در رشته علوم پزشکی مقطع دکتری، ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ تا ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون تومان است.

شهریه پردیس خودگردان برای یک ترم تحصیلی در رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی در مقطع دکتری پیوسته، ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان است.

برای اطلاع بیشتر درباره شهریه و قبولی در دانشگاه ها می توانید اپلیکیشن کلاسند را نصب کرده و از میان برترین مشاورین ایران انتخاب کنید و مشاوره بگیرید.

برای تخمین قبولی، نرم افزار انتخاب رشته کلاسند را به صورت رایگان در اختیارتان قرار دادیم.

 کنکوری های ۱۴۰۱ که هدفتان قبولی در رشته های پرطرفدار و دانشگاه های برتراست، با راهنمایی و برنامه ریزی توسط مشاورین رتبه تک رقمی و دورقمی کلاسند می توانید مسیر موفقیت را به آسانی و سرعت بیشتری طی کنید.

شهریه پردیس خودگردان 1400-1401
شهریه پردیس خودگردان ۱۴۰۰
برگذاری کلاس و شهریه پردیس خودگردان در زمان کرونا چگونه است؟

شهریه تغییری نکرده و کلاس ها به صورت مجازی برگذار می شود.

شهریه پردیس خودگردان هر جایی متفاوت است؟

براساس ابلاغیه وزارت علوم برخی از دانشگاه ها حق دارند شهریه پردیس خودگردان خود را بیشتر اعلام کنند.

شهریه هر سال تغییر میکنه؟

بله هر سال شهریه پردیس خودگردان تغییر می یابد.

دانشگاه من توی لیست نیست شهریه اون چقدر هست؟

ما میانگین شهریه پردیس خودگردان را اعلام کرده ایم شما می توانید از این میانگینی برای معیاری نزدیک به دانشگاه خود استفاده کنید.

محل تشکیل کلاس های پردیس خودگردان جدا هست؟

بله معمولا اساتید نیز متفاوت هستند و صرفا مدارک پایان تحصیل یکسان است. البته برخی دانشگاه ها ممکن است کلاس های مشترکی داشته باشند یا دانشجویان امکان انتقال باز پردیس خودگردان به سایر پردیس های روزانه را داشته باشند.

۶ نظر

 1. سلام
  در خصوص شهریه پردیس های خودگردان لطفا اطلاعات درست و قابل اطمینانی در سایت بگذارید میزان شهریه در دانشگاه های مختلف کشور متفاوت می باشد حتی برخی دانشگاه ها مثل سیستان و بلوچستان کل شهریه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲ میلیون تومان می باشد

  • سلام دوست عزیز هزینه ها کاملا درست شرح داده شده و همچنین برخی دانشگاه ها قرارداده شده.
   بقیه دانشگاه ها به صورت میانگین ارائه داده شده که اطلاعاتش رو میتونید در مطلب مورد نظر بخونید.

 2. با سلام
  می خواستم بپرسم کسایی که تحت پوشش بهزیستی هستن از پرداخت شهریه پردیس ها معاف هستند ؟ اخه این خبرو توی چندتا سایت دیدم .

 3. سلام میخواستم بدونم این شهریه ها برای همه پردیس هاست؟ اگه نه میشه لطفا هزینه ی داروسازی دانشگاه های پردیس به جز دانشگاه تهران رو بگین؟

  • همانطور که در سوالات متداول گفتیم شهریه هر دانشگاهی می تواند متفاوت باشد اما میانگین کل شهریه ها را نیز در مطلب میتوانید بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور و تحصیلی