خانه / درخواست همکاری مشاورین

درخواست همکاری مشاورین

حداقل شرایط برای پذیرش :

۱٫ حداقل ۳ سال سابقه مشاوره
۲٫ دارای نمونه مشاوره انجام شده
۳٫ حداقل مدرک کارشناسی
۴٫ دارای قدرت تایپ مناسب با موبایل
۵٫ آشنا به اینترنت و تکنولوژی

نوع قرارداد : اینترنتی پروژه ای

تمامی مشاورین ملزم به رعایت قوانین منتشره در Kelasend.ir/terms و قراردادی که باید آن را شخصا امضا نمایند هستند.

پرداخت به حساب های عضو شبکه شتاب انجام خواهد شد.

در حال حاضر ظرفیت مشاورین کلاسند تکمیل می باشد. زمان شروع همکاری بعدی بعد از بهمن ماه ۹۸ خواهد بود.

درخواست مشاوره