نهم (متوسطه اول)

مشاوره نهم (متوسطه اول)


مقطع نهم به دلیل انتخاب رشته و آینده تحصیلی مورد توجه اکثر دانش آموزان قرار گرفته و علاوه بر آن تعیین کننده مدرسه محل تحصیل در دبیرستان خواهد بود. در سال های گذشته با توجه به طرح هدایت تحصیلی اهمیت این مقطع بیش از پیش نیز افزایش یافته است.

ما را دنبال کنید و هر روز مطالب آموزشی و مشاوره ای بیشتری بخوانید! Go to top