کنکور تجربی

مشاوره کنکور تجربی


کنکور تجربی یکی از مهمترین کنکور های برگذاری کشور می باشد که طی سال های اخیر تعداد دانش آموزان این رشته تحصیلی به شدت افزایش یافته است. نکته مهمی که باعث ضعف دانش آموزان در این رشته می شود عدم علاقه دانش آموزان به دروس و رشته تجربی و انتخاب اجباری این رشته توسط اولیا دانش آموزان می باشد.

البته رشته تجربی جندان هم سخت نیست اما دانش آموزان رشته تجربی به دلیل نداشتن یک راهنما معمولا با روش های اشتباه فقط به درس خواندن و توجه می کنند و به بازدهی یا عملکرد درس توجهی ندارند.

مشاورین کنکور تجربی کلاسند همواره به دانش آموزان این راهنمایی را می کنند تا بدون استرس و با همراهی مطمین این مسیر پر پیچ و خم را با کمک مشاورین تجربی پیمایش کنند و آینده خود را دگرگون سازند.

مشاوره پرتو قهرمانی
پرتو قهرمانی
دانشجوی پزشکی کرمانشاه
مشاوره مجید رشتبری
مجید رشتبری
دانشجوی علوم آزمایشگاهی شهید بهشتی
مشاوره روزبه فراهانی
روزبه فراهانی
مشاور و مدرس عربی از سال 92
مشاوره مهدی فرجی
مهدی فرجی
دانشجوی پزشکی قزوین
ما را دنبال کنید و هر روز مطالب آموزشی و مشاوره ای بیشتری بخوانید! Go to top