یازدهم تجربی

مشاوره یازدهم تجربی


چند مورد ازسوالات پرتکرار دانش آموزان یازدهمی این است که آیا کنکور حذف می شود؟ تستی بخوانیم یا تشریحی؟ آزمون شرکت کنیم یا نه؟ اما جواب درست این سوالات را چه کسی می داند و چه باید کرد؟ بهترین راه مراجعه به مشاور است اما مشاورینی که بتوان اعتماد بالایی به آنها انجام داد.

دانش آموزان یازدهم تجربی به دلیل تعداد بالای شرکت کنندگان ممکن است تصمیم گیری سختی انجام دهند و به آسانی قدرت تصمیم گیری نداشته باشند و درس خواندنی پر از استرس آینده را تجربه کنند! اما مشاورین قدرتمند کلاسند به شما کمک می کنند این مقطع حساس را با پشت سر گذاشته و در آن سربلند شوید.

مشاوره پرتو قهرمانی
پرتو قهرمانی
دانشجوی پزشکی کرمانشاه
مشاوره مجید رشتبری
مجید رشتبری
دانشجوی علوم آزمایشگاهی شهید بهشتی
مشاوره مهدی فرجی
مهدی فرجی
دانشجوی پزشکی قزوین
ما را دنبال کنید و هر روز مطالب آموزشی و مشاوره ای بیشتری بخوانید! Go to top